navbg

产品资料下载 咨询解答                                                                                                    网络销售专线:0758-8200180                     

同步带产品储存环境

浏览数:119

   MIYFLEX同步带采用热固性和热塑性聚氨酯制成,如果在适当的条件下储存没有存储寿命的限制。某些极端环境条件可能会影响产品的外观、再加工以及产品性能,这对于该领域的技术专家来说司空见惯。

以下图文将详细描述同步带的储存环境要求。

请严格按照以上要求储存同步带,在长期不使用的情况下最大限度的保证产品质量。